dijous 27

Quatre línies de recerca per afrontar les malalties del cor

Publicat per CaixaCiencia el 27/09/2018

Post de l’Obra Social ”la Caixa”

La malaltia cardiovascular (MCV) és la primera causa de mortalitat arreu del món. Cada any 17,5 milions de persones moren per MCV i s’estima que, el 2030, aquesta xifra arribi als 23,6 milions de defuncions anuals.

La MCV comprèn un grup ampli de malalties, que inclouen des de les cardiopaties fins a les malalties cerebrovasculars. Afortunadament, es pot reduir el risc de patir-ne algunes adoptant certes mesures de prevenció, com abandonar el consum de tabac, seguir una dieta sana i fer activitat física de manera regular.

Un altre avantatge fonamental per lluitar contra la MCV és la recerca. En aquest context, no és estrany que a la primera

Compartir

2
NewsLetters
L'Àrtic es trenca

CosmoCaixa, on la ciència es converteix en experiència

amb la col.laboració de

Associació Catalana de Comunicació Científica